Plezalni parki (EN 15567)

Plezalnih parkih se med seboj lahko precej razlikujejo in se zato lahko uporabljajo za izobraževalne, rekreacijske ali terapevtske namene.

Plezalni parki vključujejo tveganja, katera morajo biti obvladovana s strani proizvajalcev in operaterjev. To se doseže s skrbnim načrtovanjem, proizvodnjo, nadzorom, usposabljanjem, poučevanjem, informacijami itd.

Aktivnosti na plezalnem parku bi morali izvajati samo tisti, ki so fizično in duševno zmožni
izpolnjevati varnostne zahteve, ki jih določi upravljavec.

Različne varnostne naprave (za zaščito pred padcem z višine in trčenji) sestavljajo opremo, namenjeno omejevanju posledic padcev ali trkov. Obstajajo inherentna (povezana) tveganja povezana s plezalnimi parki. Ta tveganja je potrebno s strani izvajalca ustrezno obvladovati in
zmanjšati na sprejemljivo raven. Vendar je treba razumeti, da takšnih tveganj ni mogoče popolnoma odpraviti. Zato je potrebno opozoriti, da varnostni sistem ne more preprečiti namerno zlorabo.

Na podlagi ocene tveganja morajo operaterji sprejeti razumno izvedljive ukrepe in  zagotoviti varnost udeležencev in osebja. To pomeni, da je določeno stopnjo tveganja povezano z
aktivnostjo / delovnim mestom / objektu potrebno uravnotežiti glede na čas, zahtevnost, stroške, koristnost in fizično zahtevnost z namenom preprečevanja ali zmanjševanja tveganja.

Upravljavci plezalnih parkih morajo pri izvajanju ocene tveganja upoštevati tudi zahteve EN 15567-2.

Varnostni sistemi so lahko kolektivni ali individualni. Individualni varnostni sistemi se uvrščajo v kategorije od A do E. Vendar te kategorije sami po sebi ne določajo varnosti plezalnega parka. Različne varnostni sistemi so odvisni od  komponent namenjene omejevanju posledic padcev ali trčenj.

Znano je, da uporaba vseh določb tega standarda v vseh okoliščinah morda ne bo ustrezna. Vsako odstopanje od standarda mora zagotavljati enako ali večjo raven varnosti. Pri odstopanju od standarda je treba predložiti pisno oceno tveganja, pri čemer je treba navesti razloge za odstopanje.
Pri ocenjevanju tveganj morajo izvajalci plezalnih parkov upoštevati tudi EN 15567-1.

 
Symbol