Sistemi vodenja

Pomagam vam pri urejanju poslovanja v skladu z zahtevami ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 / OHSAS 18001 ali konkretno izdelam poslovnik kakovosti, ravnanja z okoljem ali varnosti in zdravja pri delu oz. druge nižjenivojske dokumente.

Ponujam vam sodelovanje pri vseh dejavnostih v zvezi z uvajanjem sistemov vodenja od začetka do konca.

  • Uvajanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 / OHSAS 18001
  • Izvedba ocene stanja varovanja okolja
  • Izvedba ocene stanja varnosti in zdravja pri delu
  • Priprava dokumentov v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 / OHSAS 18001
  • Svetovanje in vodenje projektov od začetka ter vse do certifikacije in sodelovanja po njej
  • Usposabljanje s področja vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravja pri delu
  • Izvajanje presoj

Svetovanje pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravja pri delu obsega vse potrebne aktivnosti, s katerimi zagotovim, da bo sistem vodenja učinkovit. Kot vodilo uporabljam procesni pristop, tako da dokumentiram samo tisto, kar dodaja vrednost oz. korist podjetju. V primeru, da želite dodati oz. vzpostaviti oba sistema oz. še morda katerega drugega, npr. SCC izdelam integracijo vseh želenih sistemov, kar vam omogoči lažje in enotno obvladovanje.

Svetovanje pri pripravi dokumentov skladno z zahtevami ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 / OHSAS 18001 obsega pripravo poslovnika, potrebnih organizacijskih predpisov, navodil in obrazcev, ki jih uskladimo z zahtevami standarda.

Usposabljanje s področja vodenja kakovosti, SRO in VZD obsegajo seznanitev in razumevanje standarda, teoretično in praktično usposabljanje za notranje presojevalce. Pri usposabljanjih se prilagajam tudi vašim potrebam in lahko pripravim tematsko izobraževanje, ki pripomore k temeljitem razumevanju posameznih zahtev standarda (npr. razvoj, nabava, prodaja, ipd.). Vsa usposabljanja lahko izvedem tudi v vašem podjetju ali lokalno, če za to izrazi interes več strank iz istega območja.

Priprava in izvedba notranjih kot tudi zunanjih presoj zajema pripravo plana ter urnika presoje, izvedbo pregleda po procesih in področjih ter pripravo poročila o presoji.

 

Kontakt

g: 041 274 950
t: 05 92 35 248
f: 05 92 35 248
e: info@isera.si

Symbol
Sistemi vodenja