Splošno o sistemu

SCC, verzija 2011 – Safety, Health and Environmeltal Checklist for Contractors/Sicherheits Cerfitikat Contractoren Checkliste

Petrokemična industrija je bila ena prvih industrijskih sektorjev (začetki segajo v leto 1994), ki zahtevajo certifikat iz svojih podizvajalcev kot dokaz učinkovitega upravljanja SHE sistema (varnost, zdravje in varstvo okolja). Danes je SCC sistem razširjen in postaja mednarodno priznan sistem varnega upravljanja za proizvajalce in storitve v vseh sektorjih industrije. Izpolnjevanje zahtev SCC so zahteve naročnika!

Namenjen je vsem organizacijam, ki imajo začasne lokacije izven sedeža podjetja (gradbišča, delovišča ipd.) SCC je edinstven v tem, da je koncept varnosti vključen v vse različne vidike zdravja, varnosti in varstva okolja. Kot mednarodno priznan standard je SCC postal bistvo za lokacije izven podjetja za zdravje, varnosti in za varovanje okolja, kjer je večje število izvajalcev z imenovanjem za tehnične storitve v industriji, npr. za izgradnjo nove ali obnove starih stavb, za vzdrževanje ali servisiranje. Da bi se izognili nesrečam, ki zavirajo proizvodni proces in poškodbe delavcev, je treba dokazovati, še posebej v sektorjih s kritično varnostjo, da izvajalci delujejo v skladu s tehnično varnostnimi predpisi. Poleg tega se mora varnostno ravnanje podizvajalca tudi beležiti. To se najlažje dokazuje z uvedbo varnosti, varovanja zdravja in okolja  preko sistema upravljanja (SHE management sistema) in njegovo neodvisno certificiranje v skladu z zahtevami standarda SCC. Certifikat SCC zagotavlja, da izvajalci izvajajo naročila, da zanesljivo določajo zahteve standarda varnosti.

SCC je primeren za proizvajalce in mednarodne storitve v vseh sektorjih industrije. Za uspešno certificiranje je potrebno dokazovanje sistema preko:
1.    Dokumentacijskega dela:
SHE poslovnika ter ostale spremljajoče dokumentacije (navodila in obrazci). V kolikor imate v podjetju že vzpostavljen sistem kakovosti (ISO 9001) je mogoče na osnovi dokumenta 007 izvesti integracijo v obstoječi sistem.
2.    Izvajanja zapisanih zahtev na terenu ter dostopnosti do potrebnih dokumentov na terenu.

Poznamo dve različici standarda, in sicer po dokumentu:

  • 017 za operativne managerje, vodje, tehnike, obrtnike, delovodje in vodje ekip,
  • 018 za operativne delavce.

Oblike SCC standarda:

  • SCC *:      Certifikat z omejitvijo (Področje I)
  • SCC **:    Certifikat brez omejitve (Področje I)
  • SCP:         Certificiranje za kadrovske storitve (Področje II)
  • SCC P:      Certifikat za petrokemijo

Področje I.
SCC * (Certifikat z omejitvijo)

Potrdilo ocenjuje SHE (safety, health, enviroment) dejavnosti upravljanja neposredno na delovnem mestu, ki so običajno namenjene za mala podjetja (do 35 zaposlenih v celotni družbi). Za pridobitev certifikata morajo biti naslednji pogoji izpolnjeni:

a) Obvezna vprašanja
V SCC kontrolnem seznamu mora biti opredeljenih 27 obveznih vprašanj, katera morajo biti 100-odstotno izpolnjena.

b) Statistika nesreč

Statistiko nesreč na obratih je lažje zagotoviti z izvajanjem SCC standarda. Osnova za obvladovanje statistike je SCC dokument 006.

Za SCC * obstajata v podjetju, kjer je v času začetnega certificiranja manj kot 35 zaposlenih in se v času trajanja certifikata poveča število zaposlenih na več kot 35, dve možnosti:
1. Nadzorni audit za SCC * v času trajanja certifikata, če se SCC naročnik strinja, ali
2. SCC **– ponovna izdaja.

Področje I.
SCC ** (Certifikat brez omejitve)

Poleg tega, da imajo SCC * merila ocenjevanja, tudi pospešujejo podjetje za SHE sistem upravljanja. To potrdilo je zasnovano za podjetja, ki zaposlujejo več kot 35 zaposlenih v celotni družbi. V ta sklop spadajo tudi podjetja, ki zaposlujejo manj kot 35 zaposlenih ter za izvajanje uporabljajo podizvajalce (pogodbeno delo), za tehnične storitve zahtevajo **. Za izdajo potrdila morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a) Obvezna vprašanja
V SCC kontrolnem seznamu mora biti opredeljenih 40 obveznih vprašanj, katera morajo biti izpolnjena 100-odstotno.

b) Statistika nesreč
Statistiko nesreč na obratih je lažje zagotoviti z izvajanjem SCC standarda. Osnova za obvladovanje statistike je SCC dokument 006.

c) Rezultati izvajanja
Poleg temeljnega vprašanja so obvezna tudi dodatna vprašanja. Zato je treba odgovoriti pozitivno na vsaj 5 od 9 možnih vprašanj z dopolnila. Iz tega razloga je treba predvideti **– certifikat SCC (celovito oceno podjetja v skladu s kontrolnim seznamom SCC).

SCC P (Petrokemija)
Certificiranje v skladu z zahtevami za petrokemijo, mora podjetje za pridobitev certifikata izpolnjevati naslednje pogoje:

a) Obvezna vprašanja
V SCC P kontrolnem seznamu mora biti opredeljenih 44 obveznih vprašanj, katera so izpolnjena 100-odstotno.

b) Rezultati izvajanja
Poleg temeljnega vprašanja so obvezna tudi dodatna vprašanja. Zato je potrebno odgovoriti pozitivno na 5  dodatnih vprašanj.

 
Symbol