Standardi

Tako kot v presotalih evropskih državan, tudi v Sloveniji so kot nacionalni standardi sprejeti in veljavni vsi evropski standardi, ki urejajo področje opreme otroških igrišč. Veljavnost prve verzije sega v letu 1998, vendar se o njihovi veljavnosti in uporabi ni govorilo. Pozitiven preobrat je prišel z drugo izdajo v letu 2008, ko so tudi v sklopu projekta Ministrstva za gospodarstvo Tržna inšpekcija RS in Zdravstvena inšpekcija RS pristopli k skupnemu projektu priprave priročnika Varno otroško igrišče, Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč. S tem projketom so pionirsko pričeli v smeri razumevanje pomena varnosti na otroških igriščih.

V letu 2017 pa je večina delov (EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3, EN 1176-4 in EN 1176-6) doživela revizijo, kar pomeni, da od 01.01.2018 tudi v Sloveniji veljajo te spremembe.

Na splošno lahko standarde družine SIST EN 1176 razdelimo na:

  • splošne, ki obravnavajo varnostne zahteve za vsa igrala,
  • posebne, ki obravnavajo dodatne zahteve za igrala, kot so gugalnice, tobogani, vrtiljaki, viseče vrvne proge in prostorske mreže,
  • dodatne, ki obravnavajo postopke montaže in rabe igral, zaščite pred padcem, vzdrževanja igral ter pregledov ustreznosti igral.

Od 01.03.2018 pa velja tudi standard SIST EN 1177:2018, ki govori o postopkih za akreditirane laboratorije o načinu testiranja ustreznosti varnostne podlage.

 

Kontakt

g: 041 274 950
e: info@isera.si

Symbol