ISO 9001

Prevzem sistema vodenja je strateška odločitev organizacije, ki ji lahko pomaga izboljšati celotno izvajanje in daje trdno pobudo za trajnostni razvoj.

Koristi, ki jih ima lahko organizacija od izvajanja sistema vodenja kakovosti na podlagi mednarodnega standarda ISO 9001, so:
• zmožnosti, da dosledno zagotavlja izdelke in storitve, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev ter veljavne zahteve zakonodaje in regulative;
• dajejo priložnosti za povečanje zadovoljstva odjemalcev;
• obravnavanje tveganj in priložnosti, povezanih z njenim kontekstom in cilji;
• zmožnost, da dokaže izpolnjevanje skladnosti s specificiranimi zahtevami sistema vodenja kakovosti.

Da se izboljša učinek delovanja organizacije se upošteva načela vodenja kakovosti, ki so:
• osredotočenost na odjemalca,
• voditeljstvo,
• angažiranost ljudi,
• procesni pristop,
• izboljševanje,
• odločanje na podlagi dejstev,
• upravljanje odnosov.

Uporaba procesnega pristopa v sistemu vodenja kakovosti omogoča:
• razumevanje zahtev in njihovo dosledno izpolnjevanje,
• obravnavanje procesov z vidika dodane vrednosti,
• doseganje uspešnosti izvajanja procesov,
• izboljševanje procesov na podlagi ovrednotenja podatkov in informacij.


Razmišljanje na podlagi tveganj je bistveno za doseganje uspešnosti sistema vodenja kakovosti, zato mora organizacija planirati in izvajati ukrepe za obravnavanje tveganj in priložnosti. Za pomoč pri obvladovanju tveganj pa si lahko pomagamo tudi s standardom SIST ISO 31000:2011 ki omogoča organizaciji, da npr. poveča verjetnost doseganja ciljev, spodbuja proaktivno delovanje, se zaveda potreb in obravnavanju tveganja po vsej organizaciji, izboljša identifikacijo priložnosti in groženj, zmanjša poškodbe, izboljša organizacijsko učenje in prilagodljivost, izboljša ukrepe za obvladovanje tveganji, itd.

Vir: ISO 9001:2015 in ISO 31000:2011

 

Kontakt

g: 041 274 950
e: info@isera.si

Symbol