CE znak

Imate nov produkt in ne veste, kako se lotiti ureditve dokumentacije, s katero dokazujete, da je izdelek, ki ga proizvajate in želite prodajati na območju EU, skladen z direktivami EU in mednarodnimi standardi izdelka?

Izdelki, ki so dani na trg EU, morajo izpolnjevati zahteve, ki jih za določen izdelek postavljajo direktive EU ter posamezni produktni standardi izdelka. Kot proizvajalec ste dolžni naročniku z izdelkom predati tudi obvezno dokumentacijo izdelka (Izjava o skladnosti ter navodila za montažo, vzdrževanj, seznam rezervnih delov, navodilo, kako ravnati z izdelkom po uporabi ipd.).

Za dokazovanje skladnosti izdelka, morate imeti kot del dokumentacije tudi tehnično mapo izdelka, oceno tveganja izdelka in morebitna dokazila preskušanja izdelka.

Če ne veste, kako se lotiti urejanja dokumentacije, sem z veseljem na voljo, da Vam uredim vse potrebno za dokazovanje ustreznosti izdelka.

 

Kontakt

g: 041 274 950
t: 05 92 35 248
f: 05 92 35 248
e: info@isera.si

Symbol
CE Znak