Skrbniki in lastniki igrišč

Usposabljanje vključuje področja s katerimi slušatelj pridobi kompetence in znanje kako načrtovati celoten projekt, opremo igrišča ali prostora za prosti čas, kako organizirati preglede ter kako planirati vzdrževanja. Z udeležbo na tem usposabljanju pridobi slušatelj tudi naziv »Preglednik lastnih otroških igrišč«, kar omogoča izvajanje operativnih pregledov lastnih otroških igrišč.

Trajanje: 3 dni

Komu je namenjeno: pravnim in fizičnim osebam, ki so jim dane v oskrbo površine namenjene za igro in lastnikom površin namenjenih za igro (vrtci, občine, gospodarski subjekti)

Vsebina:
1. dan: Pregled zahtev celotnega področja
2. dan: Standardi
3.dan: Odgovornosti

 

Kontakt

g: 041 274 950
e: info@isera.si

Symbol
Usposabljanja