Usposabljanja

Nudim izobraževanja in usposabljanja na naslednjih področjih:

KAKOVOST

  • Notranje presoje sistema vodenja kakovosti
  • Seminar za notranje presojevalce ISO 9001
  • Učinkovite notranje presoje (izpopolnjevalni seminar za notranje presojevalce)
  • Integracija sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001)

OKOLJE

  • Notranje presoje sistema ravnanja z okoljem ISO14001
  • Seminar za notranje presojevalce ISO 14001

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

  • Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah ISO 45001

SCC

  • Usposabljanje po zahtevah SCC za operativne vodje (dokument 015 in 017)
  • Usposabljanje po zahtevah SCC za operativne delavce (dokument 016 in 018)

VARNA IGRA

 

 

 

Kontakt

g: 041 274 950
t: 05 92 35 248
f: 05 92 35 248
e: info@isera.si

Symbol
Usposabljanja