top of page

Storitve.

Sistemi vodenja

Sodelujemo pri vseh dejavnostih v zvezi z uvajanjem sistemov vodenja od začetka do konca.

 • Uvajanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, sistema upravljanja z energijo ISO 50001 in ISO 26000 ali SA 8000 družbena odgovornost organizacije s pripravo ustrezne dokumentacije za posamezni sistem.

 • Uvajanje zahtev SCC (Safety Certificate for Contractors)

 • Izvajamo oceno delovanja sistemov vodenja

 • Izvajanje presoj

CE znak

Izdelamo vam tehnične mape za vaše izdelke, ki jih kot proizvajalec ali uvoznik iz tretje države morate imeti.

Izdelki, ki so dani na trg EU, morajo namreč izpolnjevati zahteve, ki jih za določen izdelek postavljajo direktive EU ter posamezni produktni standardi izdelka. Vse te zahteve pregledamo za vas in vam pripravimo potrebno dokumentacijo s katero dokazujete skladnost produkta. To pa vam omogoča varno lansiranje produkta na trg EU.

Prosti čas

 • Certificiranje igral po akreditiranem postopku TÜV Austria.

 • Pregledi pred prvo uporabo in letni pregledi otroških igral in igrišč ter zunanje fitnes opreme skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012 (kontrolni organ).

 • Pregledi ustreznosti vodnih toboganov, napihljivih igral, zunanje fitnes opreme, igral nameščenih v vodi, parkour parkov, itd.

 • Svetovanje pri ureditvi in umestitvi aktivnosti v prostor​.

 • Izdelava ocene tveganja z upoštevanjem koristnosti tveganja.

 • Testiranje ustreznosti varnostne podlage (HIC test).

 • Strokovna ocena varnosti igrač v sodnih postopkih.

Usposabljanja

Usposabljanja izvajamo na področju:

 • Sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu,

 • SCC zahtevah za operativne delavce (dokument 018) in vodje operative (dokument 017), kjer pridobijo kandidati certifikat akreditiranega organa TUV Austria in

 • varnosti na otroških igriščih in v prostem času.

bottom of page