top of page

ISO 50001

ISO 50001:2018 je mednarodni standard za upravljanje z energijo. Prva verzija je izšel julija 2011 in nadomešča britanski in evropski standard BS EN 16001:2009. Zagotavlja najbolj trden okvir za optimizacijo energetske učinkovitosti v javnem in zasebnem sektorju.

Preko certificiranega sistema upravljanja z energijo se organizacije zavezujejo k nenehnemu izboljševanju na področju upravljanja z energijo.

 

Vzpostavljen sistem organizaciji omogoča dajanje zgleda v svoji panogi in zagotovi, da so zakonodajne in druge zahteve izpolnjene.

Standard ISO 50001 je primeren za vse vrste in velikosti organizacij. Učinkovitost uvedenega sistema in s tem zmanjšanja stroškov porabe energije pa je odvisna od porabnika.

Koristi uvedenega sistema:

  • Velik finančni prihranek je mogoče doseči preko energetske učinkovitosti. 

  • Nenehno izboljševanje na področju učinkovite rabe energije.

  • Zagotavljanje izpolnjevanja zakonskih in drugih zahtev.

  • Sistem je mogoče integrirati v že obstoječe sisteme. Standard ISO 50001 je zelo podoben strukturi standarda za kakovost in ravnanje z okoljem.

  • Konkurenčna prednost.


Predvideva se, da se lahko s pomočjo standarda ISO 50001 prihrani do 60% svetovne porabe energije.

ISO 50001 je orodje, ki pomaga pri zmanjševanju stroškov za energijo in vpeljevanju uporabe alternativnih virov energij. Preko uvedenega sistema organizacije iščejo postopke za zmanjševanje rabe energije in nove načine, ki bodo pripomogli k zmanjšanju stroškov, kar je v sedanjih časih interes slehernega porabnika energije. Struktura standarda je zasnovana tako, da ga je enostavno integrirati v že obstoječe sisteme (ISO 9001 in ISO 14001), hkrati pa je v nasprotju z ostalimi standardi, ker pripomore organizaciji pri varčevanju.

Razlika med okoljskim standardom ISO 14001 in standardom ISO 50001 je v obravnavani tematiki. Slednji standard je orientiran na vrste rabe energije, na proizvodnjo, na ravnanje z različnimi vrstami energije. Z samo uvedbo standarda se organizacijam takoj pokažejo neposredni učinki v zmanjševanju stroškov poslovanja.  ISO 50001 zahteva ugotovitve izhodiščnih stanj rabe različnih oblik energije, tako da se identificirajo kritična področja in postavijo konkretni cilji za zmanjševanje porabe oziroma za izboljševanje kritičnih točk.  Prav tako je potrebno napovedati rabo energije in vključevanje energetskega vidika v vse procese podjetja.

Glavna korist vzpostavitve sistema ISO 50001 v podjetje je učinkovito prepoznavanje priložnosti za prihranek na porabi energije in rabe alternativnih virov, ki so do okolja prijaznejši.

Nudimo vam svetovanje pri integraciji sistema ali pa vas vodimo preko revizije obstoječega sistema.

bottom of page