top of page

Vodni tobogani (EN 1069)

CooperationOf.jpg

Tržišče z vodnimi tobogani je izredno pestro in specifično, in še vedno v razvijajoči se fazi. Zelo pomembno je, da se definirajo vseobsegajoči varnostni kriteriji, vključno z dimenzijami in zahtevami vezanimi na design, ki jih zahteva standard in ne vplivajo na kreativnost pri oblikovanju novosti in so še vedno varen produkt.

Namen standarda SIST EN 1069-1 je oblikovanje varnostnih kriterijev kot vodilo oblikovalcem in vsem, ki so vpleteni v zgodbo vodnih toboganov (oblikovalci, proizvajalci, lastniki vodnik toboganov, kakor tudi uporabnikom), da se zagotovi ustrezna varnost.

V osnovi nam je jasno, da je uporaba vodnega tobogana povezana z visoko stopnjo tveganja. Za zmanjšanje določenih vidikov nevarnosti oblikovalci, proizvajalci, postavljavci, operaterji in uporabniki ne uporabljajo specifičnih navodil tehničnih specifikacij, katera bi se morala upoštevati, da se zagotovi ustrezna varnost tako za operaterja, kakor tudi za uporabnika.

Omenjeni standard daje ravno ta, splošna varnostna navodila za vodne tobogane za javno uporabo in definira specifične tipe vodnih toboganov. Te specifične varnostne zahteve pa veljajo tudi za vodne tobogane, katerih tip ni definiran. Varnostni kriteriji so vezani na tehnične kriterije za design, kalkulacije in testiranje.

Z rastjo postavljanja vodnih toboganov se povečuje tudi število resnejših poškodb, ki so povezane predvsem z nepravilno uporabo vodnih toboganov. Mnogo teh poškodb je predvidljive narave in jih je mogoče z ustreznim nadzorom in znanjem preprečiti.

Standard SIST EN 1069-2 govori kako na najprimernejši način zagotoviti in izboljšati varnost uporabnikov. Z navodili za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, kakor tudi z ustreznim vodenjem dokumentacije vodnih toboganov, vodi standard SIST EN 1069-2 operaterje k zagotavljanju ustrezne varnosti.

bottom of page