top of page

ISO 45001

12.3.2018 je izšel ISO 45001, kateri je zamenjal OHSAS 18001. Oblikovan je po zgledu standarda kakovosti (ISO 9001) ter ravnanja z okoljem (ISO 14001) in je z njima kompatibilen, s čimer je organizacijam poenostavljena integracija sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu, kakovosti in ravnanju z okoljem.

ISO 45001 omogoča organizaciji, da nadzoruje svoja tveganja VIZD in izboljša svoje delovanje. Ne postavlja specifičnih kriterijev za izvajanje VIZD in tudi ne daje podrobnih navodil za razvoj sistema vodenja. Standard ISO 45001 določa zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter daje smernice za njegovo uporabo, da organizacijam omogoči varno in zdravo delovno okolje s preprečevanjem telesne poškodbe in slabega zdravja ter proaktivno izboljšuje izvedbo varnosti in zdravja pri delu.

 

Integrirati ga je mogoče v vsako organizacijo, ne glede na velikost, vrsto in dejavnosti. Vse organizacije, ki želijo vzpostaviti, izvajati in vzdrževati sistem vodenja OH & S izboljšujejo zdravje in varnosti pri delu, odpravljajo nevarnosti in zmanjšujejo tveganje za OH & S (vključno s sistemskimi pomanjkljivostmi) izkoristijo priložnosti OH & S in obravnavajo neskladnosti sistema vodenja OH & S povezane z njegovimi dejavnostmi.

ISO 45001 pomaga organizaciji doseči predvidene rezultate svojega sistema vodenja OH & S. V skladu s politiko OH & S organizacije, predvideni rezultati upravljanja sistema OH & S vključujejo:

  • nenehno izboljševanje učinkovitosti OH & S;

  • izpolnjevanje zakonskih zahtev in drugih zahtev;

  • doseganje ciljev OH & S.

 

Uporablja se pri tveganjih OH & S v okviru nadzora organizacije, pri čemer se upoštevajo dejavniki, kot so okoliščine, v katerih organizacija deluje ter potrebe in pričakovanja svojih delavcev in drugih zainteresiranih strani. V ISO 45001 niso navedena posebna merila za uspešnost OH & S, niti ni predpisa za oblikovanje sistema vodenja OH & S. Organizaciji omogoča, da s svojim sistemom vodenja OH & S vključi druge vidike zdravja in varnosti, kot so dobro počutje delavcev.

Nudimo vam svetovanje pri integraciji zahtev ter vas uspešno vodimo pri certificiranju sistema.

bottom of page