top of page

Sistemi vodenja.

Svetujemo vam pri urejanju poslovanja v skladu z zahtevami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 / OHSAS 18001 , ISO 50001 in SA 8000 in sodelujemo pri vseh dejavnostih v zvezi z uvajanjem sistemov vodenja od začetka do konca.

​V sklopu naše storitve vam izvajamo tudi notranje presoje ter usposabljamo vaš kader. Usposabljanja so prilagojena vašemu delu. Prav tako sodelujemo pri certifikacijskih in kontrolnih presojah in vam po potrebi pomagamo, da uspešno izvedete postopek certificiranja pri certifikacijskih organih.

Svetovanje pri uvajanju sistemov vodenja obsega vse potrebne aktivnosti, s katerimi zagotovim, da bo sistem vodenja učinkovit in v duhu vitkega poslovanja. Kot vodilo uporabljam procesni pristop, tako da dokumentiram samo tisto, kar dodaja vrednost oz. korist podjetju, da dokaže obvladovanje svojih procesov. V primeru, da želite dodati oz. vzpostaviti oba sistema oz. še morda katerega drugega, npr. SCC izdelam integracijo vseh želenih sistemov, kar vam omogoči lažje in enotno obvladovanje.

Svetovanje pri pripravi dokumentov skladno z zahtevami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 in SA 8000 obsega pripravo tudi poslovnika, potrebnih organizacijskih predpisov, navodil in obrazcev, ki jih uskladimo z zahtevami standarda.

bottom of page