top of page

O nas.

Od ustanovitve je Inštitut Isera fokusiran na grajenje kvalitetne izvedbe svojih storitve.

Začetki delovanja segajo v leto 2008, ko je smiselna struktura standardov sistema vodenja oblikovala tudi podjetniško idejo. Neglede na to katero delo v podjetju opravljamo, je sistemsko delovanje podjetja kot celote nujno potrebno.

Primarni obseg storitve in želja po širšem razumevanju konteksta kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti na delovnem mestu smo nadgradili z zahtevami SCC ter zagotavljanjem varnosti v prostem času. Šele to področje nam je sestavil celoten mozaik razumevanja kakovosti in varnosti.

Področje varnosti otroških igral in igrišč ter aktivnosti v prostem času je v Sloveniji slabo poznano, tako da smo iskati možnosti po usposabljanju v tujini. Kot rezultat tega so pridobljena strokovna usposobljenosti nadzornik prostočasnih aktivnosti in sklenjeno partnerstvo s certifikacijsko hišo TÜV Avstrija s sedežem na Dunaju, kjer delujemo v sklopu certificiranja in pregledov skladno z njihovo akreditacijo.

Članstvo v tehničnem odboru CEN/TC 136/1 (CEN - European Committee for Standardization) - za opremo otroških igrišč ter članstvo v odbora CEN/TC SC 1 WG 17, kjer smo pripravili kriterije strokovne usposobljenosti za nadzornike otroških igrišč (Playground Inspectors) nam daje še poglobljeno znanje ter vpogled v prihajajoče spremembe. Članstvo v tehničnem odboru za področje športa in otrok pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) ter sodelovanje z nemškim inštitutom za standardizacijo v Berlinu (DIN), komite za ergonomijo (NAErg) so naši ekipi dodali še dodatno dokazljivo kompetentnost.

bottom of page