CE znak.

Imate nov produkt in ne veste, kako se lotiti ureditve tehnične dokumentacije vašega produkta, s katero dokazujete, da je izdelek, ki ga proizvajate in želite prodajati na območju EU, skladen z direktivami EU in mednarodnimi standardi izdelka?

Izdelki, ki so dani na trg EU, morajo izpolnjevati zahteve, ki jih za določen izdelek postavljajo direktive EU ter posamezni produktni standardi izdelka. Kot proizvajalec ste dolžni naročniku z izdelkom predati tudi obvezno dokumentacijo izdelka (Izjava o skladnosti ter navodila za montažo, vzdrževanj, seznam rezervnih delov, navodilo, kako ravnati z izdelkom po uporabi ipd.).

Za dokazovanje skladnosti izdelka, morate imeti kot del dokumentacije tudi tehnično mapo izdelka, oceno tveganja izdelka in morebitna dokazila preskušanja izdelka.

S svetovanjem in testiranjem vam uredimo vse potrebno za dokazovanje ustreznosti izdelka.

© 2021 Inštitut Isera d.o.o., Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, Slovenija

  • White Facebook Icon