top of page

Usposabljanja.

Nudim usposabljanja na naslednjih področjih:

KAKOVOST

  • Notranje presoje sistema vodenja kakovosti

  • Seminar za notranje presojevalce ISO 9001

  • Učinkovite notranje presoje (izpopolnjevalni seminar za notranje presojevalce)

  • Integracija sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

OKOLJE

  • Notranje presoje sistema ravnanja z okoljem ISO14001

  • Seminar za notranje presojevalce ISO 14001

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

  • Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah ISO 45001

SCC (VCA) 

  • Usposabljanje po zahtevah SCC za operativne vodje (dokument 015 in 017)

  • Usposabljanje po zahtevah SCC za operativne delavce (dokument 016 in 018)

VARNA IGRA

bottom of page