top of page

ISO 9001 in ISO 14001

ISO 9001 in ISO 14001 sta sistema, ki sta posvečena zagotavljanju in dokazovanju obvladovanja kakovosti storitve ali proizvodnje ter dokazovanju, da organizacija pozna in obvladuje zakonske in druge okoljske zahteve na katere je pristalo (pr. na zahteve kupca). 

ISO 9001 je primarni standard, ki organizaciji omogoča, da se sistemsko obvladuje vsi procesi in da se v posameznih procesih določijo procesni cilji ter da se le-te spremlja in v primeru odstopanj pravočasno ukrepa. S sistemom kakovost prav tako vodi organizacijo oziroma ji daje smernice, da se uredi dokazovanje obvladovanje proizvodnih procesov oziroma procesov vezanih na zagotavljanje ustrezne kakovosti storitve (vhodni v proces, izhodi ter vmesna kontrola), ki omogoča dokazovanje zastavljenega nivoja kakovosti.

Sistem ISO 14001 pa organizaciji omogoča transparentno obvladovanje okoljskih zakonskih zahtev ter drugih zahtev na katere je organizacija pristalo (npr. zahteve kupca). Sama vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem omogoča organizaciji, da nenehno razmišlja v izboljšavah ter posledično zmanjšuje tako vplive na okolje ter stroške, ki so povezani z izpolnjevanjem okoljskih zahtev. Ob morebitnem obisku okoljskega inšpektorja, da vam bo omogočal sistem tudi lažje dokazovanje izpolnjevanja zakonskih zahtev.

Nudimo vam svetovanje pri integraciji omenjenih sistemov (posamično ali skupno) oziroma vam pomagamo pri revizijo obstoječega sistema.

bottom of page