top of page

Igrala (EN 1176)

CooperationOf.jpg

Osebje Inštituta ISERA d.o.o. je akreditirano v skladu s postopki TÜV Austria, Dunaj po zahtevah standarda ISO/IEC 17020:2012 kot nadzornik A tipa in izvajamo preglede otroških igrišč, športne in prostočasne opreme.

 

Za proizvajalce igralne opreme izvajamo tudi certificiranje skladnosti igralne opreme po zahtevah mednarodnega standarda SIST EN 1176 (vsi deli). Certificiranje se izvaja skladno z akreditacijo TÜV Austria, Dunaj. Za certificirano opremo prejmete produktni certifikat, s katerim dokazujete, da je igralo narejeno skladno z zahtevami standarda EN 1176.

 

Dobaviteljem, proizvajalcem in načrtovalcem igralnih površin nudim pomoč pri razvijanju ideje ter vse do realizacije posameznega projekta. Pri načrtovanju otroških igrišč nas mora voditi kakovost in iznajdljivost. Ni nujno, da potrebujemo veliko denarja za realizacijo igrišč – bistvo je dobro načrtovano igrišče ter zagotavljanje varnosti po zahtevah standarda SIST EN 1776.

Upravljavcem oziroma lastnikom igralne opreme in otroških igrišč nudimo nadzor nad urejanjem novega igrišča oziroma izvedbo letnega pregleda ter pregleda pred prvo uporabo, ki je od leta 2018 zahteva standarda.

 

Vabljiva otroška igrišča, ki ponujajo vznemirljivo okolje in omogočajo domišljijo, so koristna za vsestranski razvoj otrok, otroke pa zadržujejo pred nevarnimi lokacijami za igro, kot so ceste, bregovi rek in jezer ipd.

 

Tako kot v preostalih evropskih državah, so tudi v Sloveniji kot nacionalni standardi sprejeti in veljavni vsi evropski standardi, ki urejajo področje opreme otroških igrišč. Veljavnost prve verzije sega v letu 1998, vendar se o njihovi veljavnosti in uporabi v preteklosti ni govorilo.

 

Pozitiven preobrat je prišel z drugo izdajo v letu 2008, ko so tudi v sklopu projekta Ministrstva za gospodarstvo Tržna inšpekcija RS in Zdravstvena inšpekcija RS pristopil k skupnemu projektu priprave priročnika Varno otroško igrišče, Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč. S tem projektom so pionirsko pričeli v smeri razumevanje pomena varnosti na otroških igriščih.

 

Potrebno je poudariti, da Certifikate o skladnosti lahko izdajajo samo certifikacijski organi, zato je smo pogodbeni partner certifikacijske hiše TÜV Austria, ki imajo postopek certificiranja tudi akreditiran.

V letu 2017 pa je večina delov (EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3, EN 1176-4 in EN 1176-6) doživela revizijo, kar pomeni, da od 01.01.2018 tudi v Sloveniji veljajo te spremembe.

 

Na splošno lahko standarde družine SIST EN 1176 razdelimo na:

  • splošne, ki obravnavajo varnostne zahteve za vsa igrala,

  • posebne, ki obravnavajo dodatne zahteve za igrala, kot so gugalnice, tobogani, vrtiljaki, viseče vrvne proge in prostorske mreže,

  • dodatne, ki obravnavajo postopke montaže in rabe igral, zaščite pred padcem, vzdrževanja igral ter pregledov ustreznosti igral.

 

Od 01.03.2018 pa velja tudi standard SIST EN 1177:2018, ki govori o postopkih za akreditirane laboratorije o načinu testiranja ustreznosti varnostne podlage.

Oktobra 2020 pa je pričela veljati revizija SIST EN 1176-7:2020, ki je temeljni del za izvajanje pregledov ustreznosti otroških igrišč.

 

Pregledovanje otroških igrišč je razdeljeno na naslednje vrste pregledov:

REDNI PREGLED – VIZUALNI (RUTINSKI) PREGLED
Preverja se splošno stanje igrala, zlasti poškodbe, ki so posledica vandalizma. Pregled izvaja upravitelj igrišča ali oseba, ki je določena in evidentirana v knjigi otroškega igrišča ali v drugem dokumentu. Pogostost pregledov je odvisna od pogostosti uporabe otroškega igrišča, ne glede na to pa ga je potrebno opraviti vsaj enkrat tedensko. Če se igrišče uporablja dnevno, je potrebno vsakodnevno preverjanje skladnosti.

FUNKCIONALNI PREGLED
Ta pregled zahteva podrobnejši pregled igral. Posebna pozornost pa je namenjena obrabi igral. Tak pregled lahko izvaja upravitelj ali druga oseba, ki jo določi upravitelj. Ugotovitve pregleda je treba vpisati v dokumentacijo o vzdrževanju otroških igral, pregled pa se opravlja vsake 1–3 mesece.

VSAKOLETNI GLAVNI PREGLED
Z vsakoletnim letnim pregledom se izvede temeljit pregled varnosti opreme, temelji in površina v skladu z deli standarda SIST EN 1176, kateri zahtevajo zelo dobro poznavanje. V sklopu glavnega letnega pregleda se temeljito pregleda varnost in skladnost vgrajene opreme ter ali je igrišče kot celota varno za uporabo. Za izvedbo glavnega letnega pregleda standard SIST EN 1176 predpisuje tudi obvezno opremo s katero se preverijo na igralni konstrukciji odprtine. Le-te morajo biti takšne, da ne omogočajo zatikov, stiskov delov telesa ali oblačil. V sklopu glavnega pregleda se preveri tudi ustreznost varnostne podlage in prosta varnostna območja okoli igral.

Ta vrsta pregleda vsebuje tudi izkopavanje ali razstavljanje določenih delov. Tovrstni ukrepi so potrebni, da se lahko ugotovijo morebitne slabosti na opremi. Pregled naj bi opravila kompetentna oseba v skladu z zahtevami standarda. Za zagotovitev kakovostnega pregleda je potrebna uporaba ustrezne opreme (testni modeli).

PREGLED PRED PRVO UPORABO
Pregled se izvede pred prvo uporabo oziroma po vsakem večjem popravilo igrala /igral, s katerim se preveri ali so igrala vgradnja / popravljena skladno z zahtevami standarda. Ta pregled omogoča lastniku igrišča varen prevzem igral v upravljanje.

bottom of page