Aktivnosti za prosti čas

Ljudje se vedno bolj zavedajo pozitivnega vpliva aktivnega prostega časa. Zato na tržišču narašča tudi ponudba različnih aktivnosti, ki so vezane na individualno ali skupinsko uporabo. Ponudba različnih prostočasnih aktivnosti pa je v večini vedno povezana z obstoječimi turističnimi lokacijami. Ravno na osnovi tega pa je turizem eno od najhitreje rastočih ekonomskih sektorjev na svetu in ključni gonilnik za socialno-ekonomski napredek. Po poročanju UNWTO iz leta 2012 je mednarodni turizem narašča za 5 % na 1.087 milijon turistov in turistični sektor je 9 % BDP (direkt in posredno), 1/11 zaposlitev in 6 % svetovnega izvoza.

S tako pomembnim vplivom na ekonomijo imajo države velike pridobitve, da turistom omogočijo prijetno in varno doživljanje pustolovskih aktivnosti. In ravno tukaj stopijo v ospredje standardi, ki opredeljujejo varnost atrakcije ter varnostne vidike, ki jih morajo zagotoviti upravljavci. Za zagotovitev ustrezne varnosti v fazi načrtovanja, postavitve ali priprave na obratovanje pa vam nudim strokovno pomoč pri različnih atrakcijah (npr. vodni tobogani, plezalni parki, parkour parki, prireditveni prostori in zabaviščni parki, plezalne stene na vodnih površinah, vodna igralna oprema, ipd.)

 
Symbol
Prosti čas