top of page

Avanturistični turizem

Turizem je eno od najhitreje rastočih ekonomskih sektorjev na svetu in ključni gonilnik za socialno-ekonomski napredek. Po poročanju UNWTO iz leta 2012 je mednarodni turizem narašča za 5 % na 1.087 milijon turistov in turistični sektor je 9 % BDP (direkt in posredno), 1/11 zaposlitev in 6 % svetovnega izvoza. S tako pomembnim vplivom na ekonomijo imajo države velike pridobitve, da turistom omogočijo prijetno in varno doživljanje pustolovskih aktivnosti.

Na osnovi podatka Adventure Travel Trade Association (ATTA) je mogoče razbrati trend rasti dejavnosti avanturističnega turizma. Če bo dejavnost avanturističnega turizma po državah rasla po sedanjem modelu, bo za 50 % turistov do leta 2050 glavna motivacija za potovanje. Leta 2013 je skoraj 42 % turistov, ki so sodelovali v raziskavi ATTA,  kot glavni vzrok po potovanju navedlo ravno doživetje avanturističnih aktivnosti na zadnjem potovanju. Implementacija management sistema varnosti v avanturističnem turizmu lahko ponudnikom omogoči preprečitev incidentov, izboljšanje kvalitete storitve aktivnosti, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju pričakovanih zahtev turistov.

Management sistem za varnost v avanturističnem turizmu je opredeljen v ISO standardu ISO 21101. Zasnovan je tako, da ponudnikom aktivnosti omogoča izvajanje avanturističnih aktivnosti v varnem okolju, kjer se lahko izognejo morebitnim incidentom. Posledično se poveča zadovoljstvo in zaupanje turistov vezano na njihovo varnost.

Standard ISO 21101 je kompatibilen za vse organizacije, ki nudijo aktivnosti avanturističnega turizma, neglede na njihovo velikost, tip aktivnosti, geografsko lego, kulturno in socialno okolje, kjer se aktivnost izvaja. Ker smo specialnizirani za certificiranje in testiranje vam pomagamo pri dvigu varnosti aktivnosti tudi jih imate v svoji ponudbi.

Avanturistični turizem je svetovna industrija, ki je vse pomembnejša. Ne glede na to ali gre za dobiček ali dobrodelne namene, dejavnosti avanturističnega turizma vključujejo elemente tveganja in izzivov. Prevzemanje tveganj prinaša koristi, a prinaša tudi nevarnosti. Da bi povečali nagrade, morajo ponudniki dejavnosti avanturističnega turizma delovati čim bolj varno. ISO 21101, ISO / TR 21102 in ISO 21103 zagotavljajo osnovo za ponudnike avanturističnih dejavnosti kako načrtovati, komunicirati in izvajati dejavnosti avanturističnega turizma čim bolj varno. Učinkovito izvajanje teh mednarodnih standardov bo v pomoč turistom, pri odločanju na podlagi informacij o aktivnostih in izvajalcu. Namen mednarodnih standardov je določiti minimalne zahteve glede varnosti sisteme upravljanja in komunikacijo z udeleženci.

Naslednja dva mednarodna standarda, ki sta neodvisni vsebini, pa se nanašata na različne vidike avanturističnega turizma:

  • ISO 21101: določa, kako organizacija za avanturistični turizem upravlja z varnostjo.

  • ISO 21103: določa minimalne informacije, ki se sporočijo udeležencem in potencialnim udeležencem pred, med in po dejavnosti za zagotovitev varnosti.

  • ISO/TR 21102 (tehnično poročilo): zagotavlja podatke o minimalni usposobljenosti voditeljev dejavnosti avanturističnega turizma.

Namen tehničnega poročila je jasno definiranje kompetenc vodilnih v avanturističnem turizmu za vodenje udeležencev in prevzemanjem odgovornosti zanje, ki je ključni dejavnik pri zagotavljanju varnih dejavnosti avanturističnega turizma. Kompetence so koncept, ki ne vključujejo le spretnosti, ampak tudi poznavanje odnosov ali atributov.

Odvisno od vrste dejavnosti avanturističnega turizma (rafting, pohodništvo, kaskading, plezanje, plezalni parki, vodni tobogani in vodne aktrakcije, parkour parki in drugo), zahtevajo različne kompetence. Kljub temu obstaja nekaj kompetenc, ki so skupne vsem dejavnostim avanturističnega turizma. Te skupne pristojnosti (in ustrezni pričakovani rezultati) so v središču tega tehničnega poročila. Pričakuje se, da bodo pristojni voditelji za posebne dejavnosti avanturističnega turizma uporabili to tehnično poročilo kot referenca.

bottom of page