top of page

Igrače (EN 71)

CooperationOf.jpg

Namen evropskega standarda EN 71 je čim bolj zmanjšati nevarnosti, ki uporabnikom niso očitne. Ob predpostavki, da se igrače uporabljajo na predviden način, ne bi smele predstavljati nadaljnje nevarnosti za otroke, ki so jim namenjene (v skladu z Direktivo 2009/48 / ES "namenjeno za uporabo" pomeni, da mora biti starš ali nadzornik razumno sposoben na podlagi funkcij, dimenzij in značilnosti igrače domnevati, da je namenjena za uporabo otrokom navedene starostne skupine). Prav tako je treba predvideti predvidljivo uporabo, ob upoštevanju vedenja otrok, ki na splošno nimajo enake stopnje dojemanja varnosti kot povprečni odrasli uporabnik.

 

Praviloma so igrače oblikovane in izdelane za določeno starost otrok. Njihove značilnosti so povezane s starostjo in stopnjo razvoja otrok in njihova uporaba predpostavlja določene nagnjenosti uporabe.

 

Do nesreč pogosto prihaja zaradi igrače, ki je dana otroku, ki mu ni namenjena, ali pa je uporabljena za namene, ki niso predvideni. Zato je treba biti zelo previden pri izbiri igrače ali igre; upoštevati je treba duševni in fizični razvoj otroka, kateri bo igračo ali igro uporabljal.

 

Zahteve evropskega standarda ne odvezujejo staršev ali skrbnikov odgovornosti, da nadzirajo otroka, medtem ko se igra.

 

Deli evropskega standarda se uporabljajo za otroške igrače, pri čemer so igrača kateri koli izdelek ali material, ki je zasnovan ali namenjen izključno za uporabo otrok mlajših od 14 let. Nanaša se na igrače ob upoštevanju obdobja predvidljive in običajne uporabe ter na to, da se igrače uporabljajo po predvidevanjih ali predvidljivo, ob upoštevanju vedenja otrok.

 

Standard vključuje tudi posebne zahteve za igrače, namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev, otrokom, mlajšim od 18 mesecev, in otrokom, ki so premladi, da bi lahko sedeli brez pomoči. V skladu z Direktivo 2009/48 / ES "namenjena za uporabo" pomeni, da mora starš ali nadzornik na podlagi funkcij, dimenzij in značilnosti igrače razumno domnevati, da je namenjena za uporabo otrokom navedene starosti skupini. Zato je skladno z namenom evropskega standarda npr. mehko napolnjene igrače s preprostimi funkcijami, namenjene držanju in ljubkovanju, se štejejo za igrače, namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev.

 

Standard določa tudi zahteve za pakiranje in označevanje.

 

Proizvajalec predno daje igrače na trg izvede analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača ter oceni možne izpostavljenosti in nevarnosti. 

Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti po Uredbi o varnosti igrač priglašen v skladno z 21. členom.

 

Kot pogodbeni partner TÜV AUSTRIA, ki je uradno priglašen organ, sodelujemo z laboratorijem na Dunaju, ki izvaja potrebna testiranja, ki so potrebna za dokazovanje ustreznosti igrače. 

bottom of page