top of page

Umeščanje igrišč v prostor

CooperationOf.jpg

Odbor CEN / TC 136 / SC 1, pristojen za razvoj standardov EN 1176 meni, da so lahko otroška igrišča locirana tudi v bližini drugih rekreacijskih objektov, kot so multi-športne arene, plezalne stene, športni objekti – nogometna igrišča, zunanja fitnes oprema in parkour objektov. Poleg tega lahko okoljske značilnosti, kot so hitro tekoča voda, globoka voda s strmimi bregovi, ceste in naravne formacije, kot so pečine, ustvarjajo tudi nevarnosti za uporabnika, če so v bližini igrišč.

Posebne varnostne zahteve za rekreacijske objekte pokrivajo lastni standardi. Vendar ti posamezni standardi ne pokrivajo morebitnih tveganj, povezanih z bližino drugih rekreacijskih objektov in drugih nevarnosti za okolje.

To tehnično poročilo svetuje oblikovalcem, ponudnikom in preglednikom način postavitve in ločevanja različnih rekreacijskih objektov, da bi zmanjšali potencialna tveganja. Obstajajo glavne metode ločevanja. Te so: razdalje, naravne značilnosti, ograje in označbe ali kombinacija teh.

bottom of page