top of page

Prosti čas.

Na področju zagotavljanja varnosti v prostem času se lahko pohvalimo v naši organizaciji, da imamo zelo strokovno ekipo, ki ima mednarodne kompetence. Naša ekipa združuje znanje tako s področja tehničnih zahtev, kakor tudi z vidika potreb uporabnika in njegove motorike. S tem nam je uspelo edinstvena združitev celostnega razumevanja varnosti v prostem času. Namreč samo razumevanje tehničnih zahtev standardov je znatno premalo, da lahko oceniš ustrezno varnost posamezne prostočasne aktivnosti. Z našim vidikom ocenjevanja varnosti ima največ dodane vrednosti lastnik aktivnosti oziroma skrbnik, kateri mora nenehno skrbeti za ustrezno varnost uporabnikov. Ta skrb pa mora seveda biti tudi dokazljiva.

Kot pogodbeni partner TÜV Austria, ki delujemo v okviru njihovih akreditacijskih postopkov smo zavezani k nenehnemu usposabljanju in spremljanju trendov, tako na nivoju Evrope kot tudi globalno. Več kot 10 let smo ponosni partner certifikacijskega organa na področju prostega časa.

SISTEM KAKOVOSTI

Osnovni sistem kakovosti predstavlja Poslovnik, ki je usklajen z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17020:2012. S poslovnikom imamo urejeno politiko in cilje kakovosti. Prav tako pa imamo definirane odgovornosti in pooblastila. Osebje, ki je odgovorno za kontrolo ima ustrezno kvalifikacijo in se nenehno strokovno usposablja, kar je nujno potrebno, da na podlagi kontrole razsodi o skladnosti opreme za prosti čas. Rezultat naših kontrol je v obliki poročila, katerega prejme naročnik po izvedeni kontroli. 

PRITOŽBE IN PRIZIVI

Pritožnik ali prizivnik mora pritožbo ali priziv posredovati na spletni naslov info@isera.si v roku 8 dni po prejemu Poročila o izvedeni kontroli opreme za prosti čas. Ustne pritožbe in prizive ob sami izvedbi pregleda na terenu evidentira nadzornik sam in ga preda v obravnavo na sedežu podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo potrditev prejema pritožbe ali priziva posredovali naročniku v roku 8 dni. Rešitev pritožbe ali priziva pa se zavezujemo, da bomo rešili v najkrajšem možnem času. O tem bo pritožnik ali prizivnik tudi pisno obveščen.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

POLITIKA KAKOVOSTI

 

bottom of page