Prosti čas.

CooperationOf.jpg

Na področju zagotavljanja varnosti v prostem času se lahko pohvalimo v naši organizaciji, da imamo zelo strokovno ekipo, ki ima mednarodne kompetence. Naša ekipa združuje znanje tako s področja tehničnih zahtev, kakor tudi z vidika potreb uporabnika in njegove motorike. S tem nam je uspelo edinstvena združitev celostnega razumevanja varnosti v prostem času. Namreč samo razumevanje tehničnih zahtev standardov je znatno premalo, da lahko oceniš ustrezno varnost posamezne prostočasne aktivnosti. Z našim vidikom ocenjevanja varnosti ima največ dodane vrednosti lastnik aktivnosti oziroma skrbnik, kateri mora nenehno skrbeti za ustrezno varnost uporabnikov. Ta skrb pa mora seveda biti tudi dokazljiva.

Kot pogodbeni partner TÜV Austria, ki delujemo v okviru njihovih akreditacijskih postopkov pa smo zavezani tudi k nenehnemu usposabljanju in spremljanju trendov, tako na nivoju Evrope kot tudi globalno. Smo ponosni partner certifikacijskega organa na področju prostega časa.